تبلیغات
استاد سید جلال الدین آشتیانی - کتابشناسی ملاصدرا
پنجشنبه 12 اسفند 1389  11:39 ق.ظ
توسط: سید جلال

کتابشناسی ملاصدرا - علی اصغر حقدار

فهرستی‌ که‌ پس‌ از این‌ سطور آماده، لیستی‌ است‌ از کتابها و مقالاتی‌ که‌ به‌ طور خاص‌ مربوط‌ به‌ زندگی، آثار و اصول‌ فلسفی‌ مکتب‌ صدرالمتالهین‌ بوده‌ که‌ در هفت‌ قسمت‌ مستقل‌ تنظیم‌ شده‌اند: قسمت‌ نخست‌ آثار و تالیفات‌ چاپی‌ ملاصدرا با گزارشی‌ از دفعات‌ چاپ‌ - شرح‌ها - ترجمه‌ها ونقدهای‌ مربوطه‌ است؛ در قسمت‌ دوم‌ و سوم‌ آثار خطی‌ و منحول‌ ملاصدرا به‌ همراه‌ منابع‌ و مآخذ کتابخانه‌ای‌ ذکر شده‌اند. قسمت‌ چهارم‌ و پنجم‌ در دو بخش‌ مجزا، تالیفات‌ تک‌نگاری‌ها اعم‌ از کتاب‌ یا مقالات‌ مربوط‌ به‌ ملاصدرا را در خود جای‌ داده‌ و تا جایی‌ که‌ مقدور بوده، گذشته‌ از فهرست‌ مقالات، کتابخانه‌ها و مجلاتی‌ که‌ مورد استفاده‌ قرار گرفته‌اند، به‌ متن‌ مقالات‌ و کتابها مراجعه‌ شده‌ است.
قسمت‌ ششم‌ گزارش‌ مصاحبه‌ها و کنفرانس‌هایی‌ است‌ که‌ با حضور مدرسان‌ فلسفه‌ اسلامی‌ و به‌ مناسبت‌های‌ مختلف‌ در رابطه‌ با افکار و آرای‌ ملاصدرا برگزار شده‌اند و بالاخره‌ قسمت‌ هفتم‌ گزیده‌هایی‌ از تالیفات‌ تاریخی‌ - رجالی‌ و فلسفی‌ است‌ که‌ نویسندگان‌ آنها در بخشی‌ از اثر خود معترض‌ زندگی‌نامه‌ و نظریات‌ ملاصدرا شده‌اند.
برای‌ سهولت‌ دست‌یابی‌ به‌ مقالات‌ و کتابها، به‌ تناسب‌ مقام‌ اثر مندرج‌ در کتابشناسی‌ حاضر، مقاله‌ یا کتابی‌ در چند مورد ذکر شده‌ است؛ مثلا" کتاب‌ «حرکت‌ و زمان‌ در فلسفه‌ اسلامی» اثر مرتضی‌ مطهری‌ هم‌ ذیل‌ عنوان‌ اصلی‌ «الحکمة‌ المتعالیة‌ فی‌ الاسفارالعقلیة‌ الاربعة» آمده، چون‌ شرحی‌ از آن‌ کتاب‌ (مبحث‌ قوه‌ و فعل) بوده‌ و هم‌ در ترتیب‌ الفبائی‌ تک‌نگاری‌ها دربارة‌ ملاصدرا ذکر شده‌ که‌ حاکی‌ از تحلیل‌ افکارفلسفی‌ملاصدرا بوده‌ و مربوط‌ به‌ حکمت‌ متعالیه‌ است.
از آنجا که‌ هدف‌ اصلی‌ از تنظیم‌ کتابشناسی‌ حاضر ارائة‌ منابع‌ تحقیقی‌ دربارة‌ افکار فلسفی‌ و دوران‌ حیات‌ ملاصدرا بوده‌ و چون‌ دست‌یابی‌ به‌ پایان‌نامه‌ها و نسخه‌های‌ خطی‌ آثار منتشر شده‌ ملاصدرا در مراکز آموزشی‌ و دانشگاهی‌ و کتابخانه‌ها مشکل‌ بوده، از ذکر این‌گونه‌ آثار صرف‌ نظرشد.

‌‌آثار و تألیفات‌ ملاصدراچاپ‌ شده)
- (رسالة) اتحاد عاقل‌ و معقول:
‌‌تحقیق‌ و تصحیح‌ حامد ناجی‌ اصفهانی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ فلسفی‌ صدرالمتالهین)، انتشارات‌ حکمت، تهران، 1375 ش.
- اتصاف‌ الماهیة‌ بالوجود:
-1-1 چاپ‌ سنگی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ آخوند)، تهران، 1302 ق.
-1-2 چاپ‌ سنگی‌ (حاشیه‌ رساله‌ تصور و تصدیق)، تهران، 1311 ق.
- اجوبة‌ المسائل‌ شمس‌الدین‌ محمد الجیلانی‌ (ملاشمسا):
-3-1 چاپ‌ سنگی‌ (حاشیه‌ مبدأ و معاد)، تهران، 1314 ق.
-3-2 تحقیق‌ و تصحیح‌ حامد ناجی‌ اصفهانی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ فلسفی‌ صدرالمتالهین)، انتشارات‌ حکمت، تهران، 1375 ش.
- اجوبة‌ المسائل‌ النصیریة:
-4-1 چاپ‌ سنگی‌ (حاشیه‌ شرح‌ الهدایه)، تهران، 1313ق.
-4-2 چاپ‌ سنگی‌ (حاشیه‌ تهذیب‌ الاخلاق)، تهران، 1314ق.
-4-3 سه‌ مسالة‌ فلسفی‌ از خواجه‌ نصیر تا ملاصدرا، ترجمه‌ و نگارش‌ غلامحسین‌ ابراهیمی‌ دینانی، تهران، معارف، دورة‌ 3، ش‌ 2، مرداد و آبان‌ 1365 ش.
-4-4 مجله‌ تخصصی‌ کلام‌ اسلامی، تصحیح‌ علی‌اصغر حقدار، قم، س‌ 4، ش‌ 15، پائیز 1374 ش.
-4-5 تحقیق‌ و تصحیح‌ حامد ناجی‌ اصفهانی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ فلسفی‌ صدرالمتالهین)، انتشارات‌ حکمت، تهران، 1375 ش.
- اجوبة‌ المسائل‌ (جواب‌ مسائل‌ بعض‌ الخلان):
‌‌تصحیح‌ سید جلال‌الدین‌ آشتیانی‌ (رسائل‌ فلسفی)، انتشارات‌ دانشکده‌ الهیات، مشهد، 1392 ق.
- اجوبة‌ المسائل‌ ملامظفرحسین‌ کاشانی:
‌‌تحقیق‌ و تصحیح‌ حامد ناجی‌ اصفهانی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ فلسفی‌ صدرالمتالهین)، انتشارات‌ حکمت، تهران، 1375 ش.
- اسرارالایات‌ و انوار البینات:
-7-1 چاپ‌ سنگی، تهران، 1319 ق، با حواشی‌ آخوند نوری.
-7-2 تصحیح‌ محمد خواجوی، انجمن‌ حکمت‌ و فلسفه‌ ایران، تهران، 1360 ش.
-7-3 ترجمة‌ محمد خواجوی، مؤ‌سسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی، تهران، 1363 ش.
- (رسالة) اصالت‌ جعل‌ وجود:
‌‌تحقیق‌ و تصحیح‌ حامد ناجی‌ اصفهانی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ فلسفی‌ صدرالمتالهین)، انتشارات‌ حکمت، تهران، 1375 ش.
- اکسیرالعارفین‌ فی‌ معرفة‌ الحق‌ والیقین:
-8-1 چاپ‌ سنگی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ آخوند) تهران‌ 1302 ق.
-8-2 ترجمه‌ ژاپنی، انجمن‌ بررسیهای‌ اسلامی، توکیو
- ایقاظ‌النائمین:
‌‌تصحیح‌ محسن‌ مؤ‌ید، مؤ‌سسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی، تهران، 1361ش.
- [رسالة‌فی] التشخص:
‌‌چاپ‌ سنگی(مجموعه‌ رسائل‌آخوند)تهران، 1302ق.
- التصور و التصدیق:
-12-1 چاپ‌ سنگی‌ (ملحق‌ جوهر النضید)، تهران، 1311 ق.
-12-2 انتشارات‌ بیدار، تصحیح‌ بیدارفر، قم، 1362 ش.
-12-3 آگاهی‌ وگواهی، ترجمه‌ مهدی‌ حائری‌ یزدی، معارف، ش‌ 12، فروردین‌ 1350 ش.
-12-4 آگاهی‌ و گواهی، ترجمه‌ و شرح‌ انتقادی‌ مهدی‌ حائری‌ یزدی، انجمن‌ اسلامی‌ حکمت‌ و فلسفه، تهران، 1360 ش.
-12-5 معرفی‌ «آگاهی‌ و گواهی»، ترجمه‌ تصور و تصدیق‌ ملاصدرا، دکتر حائری، نشر دانش، س‌ 2، ش‌ 1، آذر و دی‌ 1360 ش.
- رسالتان‌ فی‌التصور و التصدیق‌ (همراه‌ رساله‌ قطب‌ رازی):
‌‌تحقیق‌ مهدی‌ شریعتی، مؤ‌سسه‌ اسماعیلیان، قم، 1416ق.
-13-1 نظری‌ و نقدی‌ به‌ کتاب‌ رسالتان‌ فی‌التصور و التصدیق، محمود یوسف‌ ثانی، خردنامه‌ صدرا، ش‌ 4، تیر 1375 ش.
- تعلیقات‌ شرح‌ حکمة‌ الاشراق:
‌‌چاپ‌ سنگی‌ (ملحق‌ شرح‌ حکمة‌ الاشراق‌ قطب‌الدین‌ شیرازی)، تهران، 1315 ق.
- تعلیقات‌ علی‌الالهیات‌ من‌الشفأ:
‌‌چاپ‌ سنگی‌ (ملحق‌ الهیات‌ الشفأ)، تهران، 1303 ق.
- تفسیرالقرآن‌ الکریم:
-16-1 انتشارات‌ بیدار، تصحیح‌ محمد خواجوی، با حواشی‌ آخوندنوری، قم، 1364 ش، 7 جلد، چاپ‌ دوم، 1373 ش.
-16-1-1 گزارشی‌ از تفاسیر صدرالمتألهین‌ بر قرآن‌ کریم، صدرالدین‌ طاهری، خردنامه‌ صدرا، ش‌ 1، اردیبهشت‌ 1374 ش.
-16-2 تفسیر آیة‌الکرسی‌ (تفسیر سور قرآنیه)، چاپ‌ سنگی، تهران، 1322 ق.
-16-2-1 انتشارات‌ بیدار، تصحیح‌ محمد خواجوی، تفسیر القرآن‌الکریم، ج‌ 4.
-16-3 تفسیر آیة‌النور (تفسیر سور قرآنیه).
-16-3-1 چاپ‌ سنگی، تهران، 1313 ق.
-16-3-2 انتشارات‌ بیدار، تصحیح‌ محمد خواجوی، تفسیرالقرآن‌الکریم، ج‌ 4.
-16-3-2-1 ترجمة‌ تفسیر آیة‌النور، محمد خواجوی، انتشارات‌ مولی، تهران، 1362 ش.
-16-4 تفسیر سوره‌ الاعلی‌ (تفسیر سورقرآنیه).
-16-4-1 چاپ‌ سنگی‌ (همراه‌ کشف‌ القواعد)، تهران، 1312 ق.
-16-4-2 انتشارات‌ بیدار، تصحیح‌ محمد خواجوی، تفسیر القرآن‌الکریم، ج‌ 7.
-16-4-2-1 ترجمه‌ تفسیر سورة‌الاعلی، محمد خواجوی، انتشارات‌ مولی، تهران.
-1-5 تفسیر سورة‌ الحمد و البقره(تفسیر سور قرآنیه).
-16-5-1 چاپ‌ سنگی‌ (به‌ همراه‌ کشف‌ المراد).
-16-5-2 انتشارات‌ ، تهران، 1393 ق.
-16-5-3 انتشارات‌ بیدار، تصحیح‌ محمد خواجوی، تفسیر القرآن‌ الکریم، ج‌ 1 و 2 و 3.
-16-6 تفسیر سورة‌الجمعة(تفسیر سور قرآنیه).
-16-6-1 انتشارات‌ بیدار، تصحیح‌ محمد خواجوی، تفسیر القرآن‌ الکریم، ج‌ 7.
-16-6-1-1 ترجمه‌ تفسیر سوره‌الجمعه، محمدخواجوی،انتشارات‌مولی،تهران،1363ش.
-16-7 تفسیر سورة‌ الحدید (تفسیر سور قرآنیه).
-16-7-1 انتشارات‌ بیدار، تصحیح‌ محمد خواجوی، تفسیر القرآن‌ الکریم، ج‌ 6.
-16-8 تفسیر سوره‌ الزلزال‌ (تفسیر سور قرآنیه).
-16-8-1 انتشارات‌ بیدار، تصحیح‌ محمد خواجوی، تفسیر القرآن‌ الکریم، ج‌ 7.
-16-8-1-1 ترجمه‌ تفسیر سوره‌الزلزال،محمد خواجوی،انتشارات‌مولی،تهران،1363ش.
-16-9 تفسیر سوره‌ السجدة‌ (تفسیر سور قرآنیه).
-16-9-1 انتشارات‌ بیدار، تصحیح‌ محمد خواجوی، تفسیر القرآن‌ الکریم، ج‌ 6.
-16-10 تفسیر سوره‌ الطارق‌ (تفسیر سور قرآنیه).
-16-10-1 انتشارات‌ بیدار، تصحیح‌ محمد خواجوی، تفسیر القرآن‌ الکریم، ج‌ 7.
-16-10-1-1 ترجمه‌ تفسیر سوره‌ الطارق، محمد خواجوی، انتشارات‌ مولی، تهران، 1363 ش.
-16-11 تفسیر سوره‌ الواقعة‌ (تفسیر سور قرآنیه).
-16-11-1 انتشارات‌ بیدار، تصحیح‌ محمد خواجوی، تفسیر القرآن‌ الکریم، ج‌ 7.
-16-11-1-1 ترجمه‌ تفسیر سوره‌ الواقعه، محمد خواجوی، انتشارات‌ مولی، تهران، 1363 ش.
-16-12 تفسیر سوره‌ یس‌ (تفسیر سور قرآنیه).
-16-12-1 انتشارات‌ بیدار، تصحیح‌ محمد خواجوی، تفسیر القرآن‌ الکریم، ج‌ 5.
-16-12-1 التفسیرالکبیر، تصحیح‌ عبدالله‌الفاطمی، بی‌نا، تهران، 1352 ش، چاپ‌ دوم، مطبعة‌الحکمة، قم، 1351 ش.
- تفسیر سورة‌ توحید (1):
‌‌تحقیق‌ و تصحیح‌ حامد ناجی‌ اصفهانی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ فلسفی‌ صدرالمتالهین)، انتشارات‌ حکمت، تهران، 1375 ش.
- تفسیر سورة‌ توحید (2):
‌‌تحقیق‌ و تصحیح‌ حامد ناجی‌ اصفهانی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ فلسفی‌ صدرالمتالهین)، انتشارات‌ حکمت، تهران، 1375 ش.
- (رسالة) تنقیح‌ در منطق:
‌‌تحقیق‌ و تصحیح‌ حامد ناجی‌ اصفهانی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ فلسفی‌ صدرالمتالهین)، انتشارات‌ حکمت، تهران، 1375 ش.
- حدوث‌ العالم:
-20-1 چاپ‌ سنگی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ آخوند) تهران، 1302 ق.
-20-2 چاپ‌ سنگی‌ (حاشیه‌ مبدأ و معاد) تهران، 1314ق.
-20-3 چاپ‌ سنگی‌ (حاشیه‌ کشف‌ الفوائد)، تهران، 1312 ق.
-20-4 انتشارات‌ مولی، تصحیح‌ محمد خواجوی، تهران، 1363 ش.
-20-4-1 آفرینش‌ جهان‌ (ترجمه‌ حدوث‌ العالم)، محمد خواجوی، انتشارات‌ مولی، تهران، 1363 ش.
-20-4 انتشارات‌ مولی، تصحیح‌ محمد خواجوی، تهران، 1363 ش.
-20-4-1 ترجمه‌ رسالة‌الحشر، محمد خواجوی، انتشارات‌ مولی، تهران، 1363 ش.
-20-5 تحقیق‌ و تصحیح‌ حامد ناجی‌ اصفهانی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ فلسفی‌ صدرالمتالهین)، انتشارات‌ حکمت، تهران، 1375 ش.
- (الرسالة)الحشر:
-21-1 چاپ‌ سنگی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ آخوند) تهران، 1302 ق.
-21-2 چاپ‌ سنگی‌ (حاشیه‌ مبدأ و معاد) تهران، 1314ق.
-21-3 چاپ‌ سنگی‌ (حاشیه‌ کشف‌ الفوائد)، تهران، 1312 ق.
- الحکمة‌ العرشیة:
-22-1 چاپ‌ سنگی‌ (ملحق‌ رسالة‌ المشاعر)، تهران، 1315 ق.
-22-2 ترجمه‌ الحکمة‌العرشیه، غلامحسین‌ آهنی، انتشارات‌ دانشگاه‌ اصفهان، 1341 ش، چاپ‌ دوم: انتشارات‌ مولی، تهران، 1361 ش.
-3-9 The Wisdom Of the throne. (an in trodaction to1 the Philosophy of mulla sadra) James Winston Marris.
Princeton university press. Princeton, New Jersey. 1981
-22-3-1 معرفی‌ ترجمه‌ انگلیسی‌ «عرشیه» ملاصدرا، علی‌ پایا، نشر دانش، س‌ 2، ش‌ 6، مهر و آبان‌ 1361 ش.
-22-4 شرح‌ العرشیه، شیخ‌ احمدالاحسائی، چاپ‌ سنگی.
-22-5 شرح‌ العرشیه، مولی‌ اسماعیل‌ اصفهانی، چاپ‌ سنگی‌ (حاشیه‌ عرشیه)، تهران، 1315 ق.
-22-5-1 چاپ‌ سنگی‌ (حاشیه‌ اسرارالایات)، تهران، 1319 ق.
- الحکمة‌المتعالیة‌ فی‌ الاسفارالعقلیة‌ الاربعة:
-23-1 چاپ‌ سنگی، تهران، 1282 ق، با حواشی‌ سبزواری، 4 جلد (رحلی).
-23-1-2 چاپخانة‌ حیدری، قم، 1383 ق، با حواشی‌ ملاهادی‌ سبزواری، ملاعلی‌ نوری‌ - محمد اسماعیلی‌ - آقاعلی‌ مدرس‌ - هیدجی‌ - محمدحسین‌ طباطبائی، 9 جلد (مصحح).
-23-1-3 داراحیأ التراث‌ العربی، بیروت، 1981 م، افست.
-23-1-4 مؤ‌سسه‌ الطباعة‌ والنشر وزارة‌ الثقافة‌ والارشادالاسلامی، تهران، 1414 ق، تصحیح‌ و تعلیق‌ حسن‌ حسن‌زادة‌ آملی‌ (مفاتیح‌ الأسرارلسلاک‌ الأسفار).
-23-2 رساله‌ بیان‌ حقیقت‌ وجود(نخستین‌ ترجمة‌ اسفار بفارسی)، میرلطف‌الله‌ حسینی‌ سلامی، تصحیح‌ جلال‌الدین‌ همائی، جاویدان‌ خرد، س‌ 4، ش‌ 2، پائیز 1360 ش.
-23-3 فلسفه‌ عالی‌ (رساله‌ وجود - توحید)، جواد مصلح، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران، 1337 ش، چاپ‌ دوم: 1353 ش.
-23-3-1 تأملی‌ در فلسفه‌ عالی، یونس‌ ادیانی، کیهان‌ اندیشه، ش‌ 53، قم، فروردین‌ و اردیبهشت‌ 1373ش.
-23-4 اسفار، جواد مصلح، معارف‌ اسلامی، ش‌ 23، دی‌ 1354 ش.
-23-4-1 اسفار، جواد مصلح، معارف‌ اسلامی، ش‌ 23/24، 1355 ش.
-23-5 روانشناسی‌ فلسفی‌ (علم‌النفس)، جواد مصلح، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران، 1339 ش.
-23-6 جایگاه‌ حکمت‌ الهی‌ (ترجمه‌ مقدمه‌ ج‌ 6 اسفار)، محسن‌ غرویان، کیهان‌ اندیشه، ش‌ 43، مرداد و شهریور 1371 ش؛ چاپ‌ دوم: مقالات‌ فلسفی، مرکز انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی‌ حوزه‌ علمیه‌ قم، 1374ش.
-23-7 در معرفت‌ عشق‌ (فصولی‌ از موقف‌ هشتم‌ الهیات‌ اسفار)، محمدرضا جوزی، هفته‌نامه‌ سروش، 1370 ش، چاپ‌ دوم: فصلنامه‌ فارابی، دورة‌ 6، ش‌ 2 و 3، بهار و تابستان‌ 1373 ش.
-23-8 نگاهی‌ به‌ قدیمیترین‌ نسخه‌ کامل‌ کتاب‌ «اسفار»، احمد تویسرکانی، خردنامه‌ صدرا، ش‌ 2، تهران، شهریور 1374 ش.
-23-9 درآمدی‌ به‌ کتاب‌ اسفار، مهدی‌ حائری‌ یزدی، ایران‌نامه، ش‌ 8 و 9، 1368 ش. (فهرست‌ مقالات‌ فارسی، ایرج‌ افشار، ج‌ 5، انتشارات‌ علمی‌ و فرهنگی، تهران، 1374 ش.
-23-10 سبیل‌الرشاد (حاشیه‌ مباحث‌ معاد اسفار)، آقا علی‌ مدرس، چاپ‌ سنگی، تهران، 1310 ق.
-23-11 تعلیقات‌ بر اسفار، محمد خلیل‌ رجائی، مجله‌ دانشکده‌ ادبیات‌ شیراز، ش‌ 7، بهمن‌ 1341 ش.
-23-12 حرکت‌ و زمان‌ در فلسفه‌ اسلامی، مرتضی‌ مطهری، 2 جلد، انتشارات‌ حکمت، تهران، 1366 - 1371 ش.
-23-12-1 معرفی‌ حرکت‌ و زمان‌ در فلسفه‌ اسلامی، محسن‌ کدیور، آینة‌ پژوهش، س‌ 3، ش‌ 4، آذر و دی‌ 1371 ش.
-23-13 شرح‌ حکمت‌ متعالیه‌ (اسفار اربعه)، عبدالله‌ جوادی‌ آملی، 4 بخش، انتشارات‌ الزهرا، تهران، 1368 - 1372 ش.
-23-13-1 درنگی‌ در شرح‌ حکمت‌ متعالیه، محسن‌ غرویان، آینة‌ پژوهش، س‌ 1، ش‌ 3، قم، مهر و آبان‌ 1369 ش.
-23-14 الاسفار الاربعه، دائرة‌المعارف‌ تشیع، ج‌ 2، ص‌ 140، بنیاد خیریه‌ و فرهنگی‌ شط، تهران، 1372 ش.
-23-15 فهرست‌ ابواب‌ و فصول‌ کتاب‌ «اسفار»، محمد ابراهیم‌ آیتی، انتشارات‌ دانشکده‌ معقول‌ و منقول، تهران، 1340 ش.
-23-16 فهرست‌ موضوعی‌ کتاب‌ «الحکمة‌ المتعالیه‌ فی‌ الاسفار الاربعه»، محسن‌ میری‌ و محمد جعفر علمی، انتشارات‌ حکمت، تهران، 1374 ش.
-23-16-1 معرفی‌ فهرست‌ موضوعی‌ کتاب‌ «اسفار»، علی‌اصغر حقدار، آینة‌ پژوهش، س‌ 7، ش‌ 36، قم، فروردین‌ و اردیبهشت‌ 1375 ش.
-23-17 نرم‌افزار کتاب‌ «اسفار»، 8 دیسک، مرکز تحقیقات‌ کامپیوتری‌ علوم‌ اسلامی، قم، 1374 ش.
- (رسالة) خلسه:
‌‌تحقیق‌ و تصحیح‌ حامد ناجی‌ اصفهانی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ فلسفی‌ صدرالمتالهین)، انتشارات‌ حکمت، تهران، 1375 ش.
- (رسالة) حل‌ شبهة‌ جذر اصم:
‌‌تحقیق‌ و تصحیح‌ حامد ناجی‌ اصفهانی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ فلسفی‌ صدرالمتالهین)، انتشارات‌ حکمت، تهران، 1375 ش.
- خلق‌ الاعمال:
-26-1 چاپ‌ سنگی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ آخوند)، تهران، 1302 ق.
-26-2 چاپ‌ سنگی‌ (حاشیه‌ کشف‌الفوائد)، تهران، 1312 ق.
-26-3 (جبر و تفویض)، بی‌نا، به‌ اهتمام‌ محمدعلی‌ روضاتی، اصفهان، 1340 ش.
-26-4 جبر و اختیار (ترجمه‌ خلق‌ الاعمال)، زین‌العابدین‌ قربانی، موسسه‌ انتشارات‌ بعثت، تهران، 1356 ش.
-26-5 جبر و تفویض، منصور احمدی، یادوارة‌ ملاصدرا (2)، انتشارات‌ نهضت‌ زنان‌ مسلمان، تهران، 1360ش.
-26-6 تحقیق‌ و تصحیح‌ حامد ناجی‌ اصفهانی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ فلسفی‌ صدرالمتالهین)، انتشارات‌ حکمت، تهران، 1375 ش.
- دیباچة‌ عرش‌ التقدیس‌ میرداماد:
‌‌تحقیق‌ و تصحیح‌ حامد ناجی‌ اصفهانی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ فلسفی‌ صدرالمتالهین)، انتشارات‌ حکمت، تهران، 1375 ش.
- دیوان‌ شعر و منتخب‌ رباعیات‌ و مثنویات:
-28-1 انتشارات‌ دانشکده‌ معقول‌ و منقول، تصحیح‌ حسین‌ نصر، تهران، 1340 ش.
-28-1-1 انتشارات‌ مولی، تهران، 1360 ش، چاپ‌ سوم‌ 1365 ش.
- سریان‌ نور وجودالحق‌ فی‌ الموجودات:
‌‌چاپ‌ سنگی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ آخوند)، تهران، 1302ق.
- سه‌ اصل:
-30-1 انتشارات‌ دانشکده‌ معقول‌ و منقول، تصحیح‌ حسین‌ نصر، تهران، 1340 ش.
-30-1-1 انتشارات‌ مولی، تهران، 1360 ش، چاپ‌ سوم‌ 1365 ش.
- شرح‌ الاصول‌ من‌الکافی:
-31-1 چاپ‌ سنگی، تهران، 1282 ق، همراه‌ مفاتیح‌ الغیب، با حواشی‌ آخوندی‌ نوری، چاپ‌ دوم‌ (افست): انتشارات‌ محمودی، تهران، 1391 ق.
-31-2 تصحیح‌ محمد خواجوی، مؤ‌سسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی، تهران، 1360 ش، 3 جلد.
-31-2-1 ترجمه‌ شرح‌ اصول‌ کافی، محمدجواد خواجوی، مؤ‌سسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی، تهران، 1360 ش، 3 جلد.
- شرح‌الهدایة‌الاثیریة:
‌‌چاپ‌ سنگی، تهران، 1313 ق.
-32-1 مرآت‌الأکوان‌ (تحریر شرح‌ هدایه‌ ملاصدرا شیرازی)، احمدبن‌محمد حسینی‌اردکانی، مقدمه‌ و تصحیح‌ و تحقیق: عبدالله‌ نورانی، دفتر نشر میراث‌ مکتوب‌ و شرکت‌ انتشارات‌ علمی‌ و فرهنگی، تهران، 1375 ش.
- الشواهد الربوبیه‌ فی‌ المناهج‌ السلوکیه:
-33-1 چاپ‌ سنگی، تهران، 1286 ق، با حواشی‌ سبزواری.
-33-2 دانشگاه‌ مشهد، تصحیح‌ و تعلیق‌ سیدجلال‌الدین‌ آشتیانی، مشهد، 1346 ش، چاپ‌ دوم: مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1360 ش.
-33-2-1 معرفی‌ «الشواهدالربوبیه»، تصحیح‌ آشتیانی، علی‌ پایا، نشر دانش، س‌ 2، ش‌ 3، فروردین‌ و اردیبهشت‌ 1361 ش.
-33-3 ترجمه‌ و تفسیر «الشواهد الربوبیه»، جواد مصلح، انتشارات‌ سروش، تهران، 1366 ش.چ‌
-33-4 گزارشی‌ از ترجمة‌ ابوالقاسم‌ یزدی‌ از «الشواهد الربوبیه»، غلامحسین‌ حجتی‌نیا، کیهان‌ اندیشه، ش‌ 61، مرداد و شهریور 1374 ش.
- (رسالة) شواهدالربوبیه:
‌‌تحقیق‌ و تصحیح‌ حامد ناجی‌ اصفهانی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ فلسفی‌ صدرالمتالهین)، انتشارات‌ حکمت، تهران، 1375 ش.
- فوائد شامل:
-1 رد شبهات‌ ابلیسیة‌
-2 شرح‌ حدیث‌ کنت‌ کنزا" مخفیا"
-3 در بیان‌ کیفیت‌ ترکیب‌ ماده‌ و صورت‌
4و-5 ذیل‌ آیه‌ امانت‌ و مواد ثلاث:
‌‌تحقیق‌ و تصحیح‌ حامد ناجی‌ اصفهانی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ فلسفی‌ صدرالمتالهین)، انتشارات‌ حکمت، تهران، 1375 ش.
- (الرسالة) القدسیة‌ فی‌اسرارالنقطة‌ الحسیة:
‌‌چاپ‌ سنگی‌ (حاشیه‌ مبدأ و معاد)، تهران، 1314 ق.
- القضا و القدر:
‌‌چاپ‌ سنگی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ آخوند)، تهران، 1302ق.
- کسر اصنام‌ الجاهلیة:
-38-1 انتشارات‌ دانشکده‌ معقول‌ و منقول، تصحیح‌ محمدتقی‌ دانش‌پژوه، تهران، 1340 ش.
-38-2 عرفان‌ و عارف‌ نمایان، محسن‌ بیدارفر، انتشارات‌الزهرأ، تهران، 1405 ق.
-38-3 ترجمه‌ کسراصنام‌ الجاهلیه، محسن‌ شفاهی.
- اللمعات‌المشرقیة‌ فی‌ المباحث‌ المنطقیة:
‌‌انتشارات‌ آگاه، ترجمه‌ و شرح‌ عبدالحسین‌ مشکوة‌الدینی‌ (منطق‌ نوین)، تهران، 1362 ش.
- (رسالة) لمیة‌ در اختصاص‌ فلک‌ به‌ موضع‌ معین:
‌‌تحقیق‌ و تصحیح‌ حامد ناجی‌ اصفهانی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ فلسفی‌ صدرالمتالهین)، انتشارات‌ حکمت، تهران، 1375 ش.
- المبدأ و المعاد:
-41-1 چاپ‌ سنگی، تهران، 1314 ق.
-41-2 انجمن‌ فلسفه‌ ایران، تصحیح‌ و تعلیق‌ سید جلال‌الدین‌ آشتیانی، تهران، 1354 ش.
-41-3 عقاید سیاسی‌ ملاصدرا (بخشی‌ از مبدأ و معاد)، نشر دانش، س‌ 2، ش‌ 6، مهر و آبان‌ 1361 ش.
-41-4 نقد و معرفی‌ کتاب‌ «المبدأوالمعاد» ملاصدرا، رضاداوری، جاویدان‌ خرد، س‌ 2، ش‌ 2، 1355 ش.
-41-5 ترجمة‌ مبدأ و معاد، احمدبن‌محمد الحسینی‌ اردکانی، بکوشش‌ عبدالله‌ نورانی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1362 ش.
-41-5-1 معرفی‌ ترجمه‌ مبدأ و معاد، علی‌اصغر حلبی، نشر دانش، س‌ 3، ش‌ 6، مهر و آبان‌ 1362 ش.
- متشابهات‌القرآن:
‌‌انتشارات‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ (رسائل‌ فلسفی‌ آخوند)، تصحیح‌ و تعلیق‌ سیدجلال‌الدین‌ آشتیانی، مشهد، 1393 ق، چاپ‌ دوم: انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی، قم، 1362 ش.
- المسائل‌ القدسیه:
‌‌انتشارات‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ (رسائل‌ فلسفی‌ آخوند)، تصحیح‌ و تعلیق‌ سید جلال‌الدین‌ آشتیانی، مشهد، 1393 ق، چاپ‌ دوم: انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی، قم، 1362 ش.
- (رسالة) مزاج:
‌‌تحقیق‌ و تصحیح‌ حامد ناجی‌ اصفهانی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ فلسفی‌ صدرالمتالهین)، انتشارات‌ حکمت، تهران، 1375 ش.
- المشاعر:
-45-1 چاپ‌ سنگی، تهران، 1315 ش، با حواشی‌ اردکانی.
-45-2 انتشارات‌ طهوری، تهران، 1363 ش‌ (چاپ‌ دوم)، با ترجمه‌ و شرح‌ حال‌ فارسی‌ بدیع‌ الملک‌ میرزاعمادالدولة‌ و ترجمه‌ و تعلیق‌ فرانسوی‌ هانری‌ کربن، چاپ‌ اول‌ (1342 ش)، انستیو ایران‌ و فرانسه.
-45-2-1 نقد کتاب‌ «المشاعر» صدرالدین‌ شیرازی، تصحیح‌ هانری‌ کربن، حسین‌ نصر، راهنمای‌ کتاب، س‌ 7، ش‌ 1، پائیز 1343 ش.
-45-3 انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی، قم، 1360 ش‌ (چاپ‌ دوم)، با شرح‌ ملامحمدجعفر لاهیجی، تصحیح‌ و تعلیق‌ سیدجلال‌الدین‌ آشتیانی، مقدمه‌ جلال‌الدین‌ همائی‌ - حسین‌ نصر - هانری‌ کربن‌ - (چاپ‌ اول، مشهد، انتشارات‌ زوار، 1383 ق).
-45-3-1 نکاتی‌ دربارة‌ رساله‌ «المشاعر»، جواد طباطبائی، معارف، دوره‌ 2، ش‌ 1، فروردین‌ - تیر 1364 ش.
-45-3-1-1 دربارة‌ انتقادات‌ راجع‌ به‌ مقاله‌ رسالة‌ مشاعر، جلال‌الدین‌ آشتیانی، معارف، دوره‌ 2، ش‌ 3، 1364ش.
-45-4 عمادالحکمة‌ (ترجمه‌ و شرح‌ المشاعر)، بدیع‌ الملک‌ میرزا عمادالدوله، به‌ اهتمام‌ هانری‌ کربن، انتشارات‌ طهوری، تهران، 1342 ش‌ (چاپ‌ اول)، 1363 ش‌ (چاپ‌ دوم).
-45-5 (ترجمه) مشاعر، غلامحسین‌ آهنی، دانشگاه‌ اصفهان، 1340 ش‌ (چاپ‌ اول).
-6-5 Le Livre des Penetrations metaphysiques4 Kitab al Mashair), Instital francais d) .196851lranologie de Teheran,
-45-7 شرح‌المشاعر، شیخ‌ احمد احسائی، چاپ‌ سنگی.
-45-8 برداشتی‌ از: مشاعر ملاصدرا، سیدحسن‌ امین، مؤ‌سسه‌ انتشارات‌ فراهانی، تهران، بی‌تا.
- المظاهر الالهیة‌ فی‌ اسرار العلوم‌ الکمالیه:
-46-1 چاپ‌ سنگی‌ (حاشیه‌ مبدأ و معاد)، تهران، 1314ق.
-46-2 دانشکده‌ الهیات، تصحیح‌ و تعلیق‌ سید جلال‌الدین‌ آشتیانی، مشهد، 1380 ق.
-46-3 المظاهرالالهیة، منیره‌ احمد سلطانی، کیهان‌ فرهنگی، س‌ 3، ش‌ 12، اسفند 1365 ش.
-46-4 سخنی‌ چند دربارة‌ «المظاهرالالهیة»، احمد شفیعها، مقالات‌ و بررسیها، اردیبهشت‌ 13366 ش.
- المعادالجسمانی‌ (زادالمسافر):
‌‌انجمن‌ حکمت‌ و فلسفه‌ ایران، با شرح‌ و تصحیح‌ سیدجلال‌الدین‌ آشتیانی‌ (شرح‌ بر زادالمسافر ملاصدرا)، تهران، 1359 ش.
- مفاتیح‌الغیب:
-48-1 چاپ‌ سنگی‌ (به‌ ضمیمه‌ شرح‌ اصول‌ کافی)، تهران، 1282 ق، چاپ‌ دوم‌ (افست)، انتشارات‌ محمودی، تهران، 1391 ق.
-48-2 مؤ‌سسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی، تصحیح‌ محمد خواجوی، تهران، 1363 ش.
-48-3 ترجمه‌ مفاتیح‌ الغیب‌ (کلید رازهای‌ قرآن)، محمد خواجوی، انتشارات‌ مولی، تهران، 1365 ش.
-48-4 قوای‌ نفسانی‌ (ترجمه‌ مفاتیح‌ الغیب)، جعفر سجادی، معارف‌ اسلامی، ش‌ 9، 1348 ش.
-48-5 معرفی‌ ترجمه‌ای‌ از مفاتیح‌الغیب‌ ملاصدرا، مهدی‌ محقق، مقالات‌ و بررسیها، دفتر 2، 1349 ش، چاپ‌ دوم: بیست‌ گفتار.
-48-6 مفاتیح‌الغیب‌ صدرالمتألهین، بهأالدین‌ خرمشاهی، معارف، دوره‌ 1، ش‌ 2، مرداد - آبان‌ 1363 ش.
- الواردات‌ القلبیه‌ فی‌ معرفت‌ الربوبیه:
-49-1 چاپ‌ سنگی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ آخوند)، تهران، 1302 ق.
-49-2 انجمن‌ فلسفه‌ ایران، ترجمه‌ و تصحیح‌ احمد شفیعیها، تهران، 1399 ق.
- (رسالة) وجود:
‌‌تحقیق‌ و تصحیح‌ حامد ناجی‌ اصفهانی‌ (مجموعه‌ رسائل‌ فلسفی‌ صدرالمتالهین)، انتشارات‌ حکمت، تهران، 1375 ش.
- نامه‌ به‌ میرداماد:
-51-1 شرح‌ حال‌ و آرأ فلسفی‌ ملاصدرا، سیدجلال‌الدین‌ آشتیانی، انتشارات‌ زوار، مشهد، 1382 ق، چاپ‌ دوم: نهضت‌ زنان‌ مسلمان، تهران، 1360 ش.
-51-2 صدرالمتألهین‌ و نامه‌ او به‌ میرداماد - گفتار میرداماد دربارة‌ او، مهدی‌ ولائی، نامه‌ آستان‌ قدس، س‌ 1، ش‌ 9.

‌‌نسخه‌های‌ خطی
-1 (رساله‌ فی) اثبات‌ الباری، کتابخانه‌ رضا، رامپور، شماره‌ 1546 (نصر، حسین، معارف‌ اسلامی‌ در جهان‌ معاصر(ملاصدرا در هندوستان)، ص‌ 130، شرکت‌ سهامی‌ کتابهای‌ جیبی، تهران، چاپ‌ سوم، 1371 ش).
-2 حاشیه‌ بر رواشح‌ السماویه‌ (میرداماد)، (آشتیانی، جلال‌الدین، ص‌ 225. دانش‌پژوه‌ و نصر این‌ حاشیه‌ را جزو آثار مشکوک‌ ملاصدرا آورده‌اند.)
-3 (رسالة) الفکر والایمان، کتابخانه‌ رضا، رامپور، شماره‌ 834، (نصر، ص‌ 131).
-4 نامه‌ به‌ میرداماد، ریو 3/417 ذیل. (آشتیانی، ص‌ 223).
-5 نامه‌ دیگری‌ به‌ میرداماد، راهنمای‌ کتاب، ش‌ 8-9، (بیدارفر، ص‌ 107).

‌‌آثار (منحول‌ و مشکوک):
-1 اثبات‌ شوق‌ الهیولی‌ للصورة‌ (بیدارفر، ص‌ 92، زنجانی، ص‌ ،مصحح.)
-2 آداب‌ البحث‌ و المناظره‌ (بروکلمن‌985:2S )
-3 (رسالة‌ فی) اثبات‌ واجب‌الوجود (بروکلمن‌98 :2S 5 نسخه‌ رامپور) (آشتیانی‌ این‌ رساله‌ را از صدردشتکی‌ دانسته‌ است، ر.ک.: شرح‌ حال‌ و آرأ فلسفی‌ ملاصدرا، ص‌ 224.)
-4 (رسالة‌ فی) اجوبة‌ الاسئله‌ (بروکلمن‌985 :2S )
-5 الامامة‌
-6 (رسالة‌ فی) بحث‌ المغالطات‌ (بروکلمن‌985 :2S )
-7 (رسالة‌ فی) بدء وجود الانسان‌
-8 (رسالة‌ فی) تجرید مقالات‌ ارسطو (بروکلمن‌985 :2S )
-9 حاشیه‌ انوار التنزیل‌
-10 حاشیه‌ رواشح‌السماویة‌
-11 حاشیه‌ الروضه‌ البهیه‌ (الذریعه: 6/96) ( آشتیانی‌ از میرزا ابراهیم‌ پسر ملاصدرا دانسته، ص‌ 224)
-12 رسالة‌ فارسی، مجلة‌ دانشکدة‌ ادبیات‌ دانشگاه‌ تهران، س‌ 23، (بیدارفر، ص‌ 107).
-13 حاشیه‌ شرح‌ التجرید (آشتیانی‌ از صدرالدین‌ دشتکی‌ دانسته، ص‌ 224)
-14 (رسالة‌ فی) رموز القرآن‌ (بروکلمن‌985:2S )
-15 شبهة‌ الجذر الاصم‌ (بروکلمن‌ (985 :2S (آشتیانی‌ از دشتکی‌ دانسته، ص‌ 225)
-16 شرح‌ حدیث‌ نبوی‌ (ص) خلق‌ الله‌ الارواح....، (بیدارفر، ص‌ 105 به‌ نقل‌ از: ملاصدرا، ج‌ 2، ص‌ 243).
-17 طرح‌الکونین‌ (بیدارفر، ص‌ 101؛ نصر، ص‌ 12؛ آشتیانی، ص‌ 213 همان‌ رسالة‌ فی‌ الحشر دانسته‌اند.)
-18 (رسالة‌ فی) الفوائد (بروکلمن‌985 :2S )
-19 القواعد الملکوتیة‌
-20 (رسالة‌ فی) المباحث‌ الاعتقادیة‌ (بروکلمن‌985 :2S )
-21 (رسالة) المسائل‌ القدسیه‌ (فی‌ اسرار النقطه‌ الحسیه)

‌‌تک‌ نگاری‌ها(کتاب):‌‌
-1 آشتیانی، جلال‌الدین، شرح‌ حال‌ و آرأ فلسفی‌ ملاصدرا، انتشارات‌ زوار، مشهد، 1340 ش، (چاپ‌ دوم: انتشارات‌ نهضت‌ زنان‌ مسلمان، تهران، 1360 ش.
-1-1 نقد کتاب‌ «شرح‌ حال‌ و آرأ فلسفی‌ ملاصدرا»، حسین‌ نصر، راهنمای‌ کتاب، س‌ 5، ش‌ 10، دی‌ 1341 ش. را تشکیل‌ می‌دهند.
-2 آشتیانی، جلال‌الدین، هستی‌ از نظر فلسفه‌ و عرفان، انتشارات‌ زوار، مشهد، 1380 ق، (چاپ‌ دوم: انتشارات‌ نهضت‌ زنان‌ مسلمان، تهران، 1360 ش؛ چاپ‌ سوم: انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی، قم، 1376).
-3 آل‌یاسین، جعفر، صدرالدین‌ شیرازی‌ مجدد الفلسفة‌ الاسلامیة، مطبعة‌المعارف، بغداد، 1375 ق.
-4 ابراهیمی، نادر، مردی‌ در تبعید ابدی‌ (براساس‌ داستان‌ زندگی‌ ملاصدرای‌ شیرازی)، انتشارات‌ فکر روز، تهران، 1375 ش.
-5 احسائی، احمد، شرح‌العرشیة، چاپ‌ سنگی.
-6 احسائی، احمد، شرح‌المشاعر، چاپ‌ سنگی.
-7 اصفهانی، اسماعیل، شرح‌العرشیة، چاپ‌ سنگی‌ (حاشیه‌ عرشیه)، تهران، 1315 ق.
-8 حائری‌ یزدی، مهدی، آگاهی‌ و گواهی، «ترجمة‌ و شرح‌ انتقادی‌ تصور و تصدیق»، انجمن‌ اسلامی‌ حکمت‌ و فلسفه، تهران، 1360 ش.
-8-1 معرفی‌ «آگاهی‌ و گواهی»، نشر دانش، س‌ 2، ش‌ 1، آذر و دی‌ 1360 ش.
-9 حسن‌زادة‌ آملی، عرفان‌ و حکمت‌ متعالیه، انتشارات‌ قیام، قم، 1374 ش؛ (چاپ‌ اول: موسسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی، دومین‌ یادنامة‌ علامه‌ طباطبایی، تهران، 1363 ش.)
-10 حسن‌زادة‌ آملی، حسن، قرآن‌ و عرفان‌ و برهان‌ از هم‌ جدایی‌ ندارند، موسسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی، تهران، 1370 ش.
-11 حسینی‌ اردکانی، احمدبن‌محمد، مرآت‌الأکوان‌ (تحریر شرح‌ هدایه‌ ملاصدرا شیرازی)، مقدمه‌ و تصحیح‌ و تحقیق: عبدالله‌ نورانی، دفتر نشر میراث‌ مکتوب‌ و شرکت‌ انتشارات‌ علمی‌ و فرهنگی، تهران، 1375 ش.
-12 جوادی‌ آملی، عبدالله، شرح‌ حکمت‌ متعالیه‌ (اسفار اربعه)، 4 بخش، انتشارات‌ الزهرأ، تهران، 1368 - 1372 ش.
-12-1 درنگی‌ در شرح‌ حکمت‌ متعالیه، محسن‌ غرویان، آینه‌ پژوهش، س‌ 1، ش‌ 3، مهر و آبان‌ 1369 ش.
-13 خواجوی، محمد، لوامع‌العارفین‌ فی‌ احوال‌ صدرالمتالهین، انتشارات‌ مولی، تهران، 1366 ش.
-14 راشد، حسنعلی، دو فیلسوف‌ شرق‌ و غرب‌ (صدرالمتالهین‌ و اینشتین)، بی‌تا، تهران، 1318 ش. (چاپ‌ دوم: 1346 ش، چاپ‌ سوم: موسسه‌ انتشاراتی‌ فراهانی، تهران، 1355 ش).
-15 الزنجانی، ابی‌عبدالله، الفیلسوف‌ الفارسی‌ الکبیر صدرالدین‌ الشیرازی‌ حیاته‌ و شخصیته‌ واهم‌ اصول‌ فلسفته، قدم‌لها: محمد صادق‌ الضیائی، تهران، مکتبة‌ الصدر، الطبعة‌ الرابعة، 1392 ق؛ به‌ کوشش‌ علی‌اصغر حقدار، انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی، قم، 1376ش.
-16 سبحانی، جعفر، هستی‌ شناسی‌ در مکتب‌ صدرالمتالهین، بی‌نا، قم، 1398 ق، (چاپ‌ دوم: نشر قیام، قم، 1400 ق).
-17 سجادی، جعفر، مصطلحات‌ فلسفی‌ صدرالدین‌ شیرازی، انتشارات‌ نهضت‌ زنان‌ مسلمان، تهران، 1360 ش، (چاپ‌ دوم).
-18 سروش، عبدالکریم، نهادناآرام‌ جهان، موسسه‌ فرهنگی‌ صراط، تهران، بی‌تا، (چاپ‌ دوم).
-9 Fazlurrahman: The Philosophy of Mulla sadra.1 Stare university of new York press, .1975Aibany
-20 اعوانی، غلامرضا، نقد و معرفی‌ کتاب‌ «فلسفه‌ ملاصدرا» فضل‌الرحمن، جاویدان‌ خرد، س‌ 3، ش‌ 2، پائیز 1356 ش.
-1 Corbin, H: Mollasadra Shirazi: Le Lievre des2 Penetrations Metaphusiques, texte Introd. et .1964trad. Fransaise, Paris, Maisontleuve,
-22 کربن، هانری، ملاصدرا، ترجمه‌ و اقتباس‌ ذبیح‌الله‌ منصوری، سازمان‌ انتشارات‌ جاویدان، تهران، 1372 ش، (چاپ‌ پنجم).
-23 مدرس‌ زنوزی، علی، سبیل‌الرشاد (حاشیه‌ مباحث‌ معاد اسفار)، چاپ‌ سنگی، تهران، 1310 ق.
-24 مشکوة‌الدینی، عبدالحسین، تاثیر و مبادی‌ آن‌ یا کلیات‌ فلسفه‌ طبیعی‌ صدرالدین‌ شیرازی‌ (ملاصدرا)، کتابخانة‌ ابن‌ سینا، مشهد، 1347 ش.
-25 مشکوة‌الدینی، عبدالحسین، نظری‌ به‌ فلسفة‌ صدرالدین‌شیرازی‌ «ملاصدرا»، بنیاد فرهنگ‌ ایران، تهران، 1347، (چاپ‌ دوم: انتشارات‌ آگاه، تهران، 1361 ش،).
-26 مطهری، مرتضی، حرکت‌ و زمان‌ در فلسفه‌ اسلامی، 4 جلد، انتشارات‌ حکمت، تهران، 1366 - 1375 ش.
-26-1 معرفی‌ حرکت‌ و زمان‌ در فلسفه‌ اسلامی، محسن‌ کدیور، آینه‌ پژوهش، س‌ 3، ش‌ 4، آذر و دی‌ 1371 ش.
-27 میری، محسن‌ و محمد جعفر علمی، فهرست‌ موضوعی‌ کتاب‌ «الحکمة‌ المتعالیة‌ فی‌ الاسفار الاربعة»، انتشارات‌ حکمت، تهران، 1374 ش.
-27-1 معرفی‌ فهرست‌ موضوعی‌ کتاب‌ «اسفار»، علی‌اصغر حقدار، آینه‌ پژوهش، س‌ 7، ش‌ 36، فروردین‌ و اردیبهشت‌ 1375 ش.
-8 Nasr, Hossein, Sadral-Din Shirazi and his2 Transcendent Theosophy. Imperial Iranian .1978Academy of Philosophy,
-9 Nasr, Hossein, Sadral-Din Shirazi den hikmat2 Mutaaliyah. Tras. Bharudin Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa den Pustaka, 299.(M)1
-30 نصر، حسین‌ (به‌ اهتمام‌ و مقدمه)، یاد نامه‌ ملاصدرا، انتشارات‌ دانشگاه، تهران، 1340 ش.
-1 Horton, max, Die philophischey System Von3 .1913i. strass. bury zschira

‌‌تک‌ نگاری‌ها(مقالات):
- آشتیانی، جلال‌الدین، انتقاد بر انتقاد، راهنمای‌ سخن، س‌ 6، ش‌ 4 و 5، تیر ومرداد 1342 ش.
- آشتیانی، جلال‌الدین، انتقاد بر انتقاد بر انتقاد، راهنمای‌ کتاب، س‌ 6، ش‌ 1 و 2، فروردین‌ و اردیبهشت‌ 1342 ش.
- الاشتیانی، السید جلال‌الدین، اصالة‌ الوجود عند صدرالدین‌ الشیرازی، تعریب‌ السید عمار ابورغیف، الفکرالسلامی، السنة‌ الاولی، العددالثانی، ربیع‌الثانی‌ - جمادی‌الثانیة‌ 1414 ق.
- آیتی، محمدابراهیم، فهرست‌ ابواب‌ و فصول‌ کتاب‌ اسفار، انتشارات‌ دانشکده‌ علوم‌ معقول‌ و منقول، 1340 ش.
- ابراهیمی‌ دینانی، غلامحسین، سه‌ مسأله‌ فلسفی‌ از خواجه‌ نصیر تا ملاصدرا، معارف، دوره‌ 3، ش‌ 2، مرداد - آبان‌ 1365 ش.
- ابراهیمی‌ دینانی، غلامحسین، اسمأ و صفات‌ حق‌ در نظر صدرالمتألهین‌ بر اساس‌ اشتراک‌ معنوی‌ وجود، خردنامة‌ صدرا، ش‌ 1، اردیبهشت‌ 1374 ش.
- ابراهیمی‌ دینانی، غلامحسین، حکمت‌ متعالیه‌ ملاصدرا در آیینة‌ احادیث، خردنامه‌ صدرا، ش‌ 10، زمستان‌ 1376.
- احمدی، احمد، حرکت‌ جوهری‌ و رابطه‌ آن‌ با خلق‌ جدید، سیر عرفان‌ و فلسفه‌ در جهان‌ اسلام‌ (مجموعه‌ مقالات‌ سومین‌ کنگره‌ فرهنگی)، موسسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی، 1367 ش.
- ارل‌ کیلیچ، محمود، ملاصدرا در دایرة‌ اندیشمندان‌ ترک، خردنامه‌ صدرا، ش‌ 9 و 8، تابستان‌ و پائیز 76.
- اصغری، امیرحسین، سیری‌ در آثار و احوال‌ صدرالمتألهین‌ (1)، روزنامه‌ اطلاعات، ش‌ 15628، 11 اردیبهشت‌ 1375 ش.
- اصغری، امیرحسین، مشرب‌ فلسفی‌ ملاصدرا (2)، روزنامه‌ اطلاعات، ش‌ 15629، 12 اردیبهشت‌ 1375 ش.
- امانت، عباس، دربارة‌ ایرادات‌ از تفسیری‌ که‌ دربارة‌ علم‌المعاد ملاصدرا کرده‌ام، ایرانشناسی، ش‌ 1، 1368ش.
- امیر معزی، محمدعلی، معرفی‌ چند اثر تازه‌ به‌ طبع‌ رسیده‌ صدرالمتألهین، ایران‌نامه، ش‌ 7، 1368 ش.
- انوار، عبدالله، نظریات‌ ملاصدرا در حرکت‌ جوهری‌ و وجود ذهنی، موج، ش‌ 1.
-ایمانپور، منصور، حرکت‌ جوهری‌ و ماورالطبیعه، خردنامه‌ صدرا، ش‌ 10، زمستان‌ 1376.
- البغدادی، علی، المدرسة‌ التفکیکیة‌ و المدرسة‌ الصدرائیة‌ (2)، الفکرالسلامی، س‌ 7، ش‌ 13 و 14، محرم‌الحرام‌ - جمادی‌الاخره‌ 1417 ق.
- بهشتی، احمد، مواد ثلاث‌ از امور واقعی‌ است‌ یا اعتباری؟ نظر صدرالمتألهین‌ دراین‌باره‌ چیست، خردنامه‌ صدرا ش‌ 2، شهریور 1374 ش.
- پیرمرادی، محمد جواد، بررسی‌ نظریه‌ حدوث‌ جسمانی‌ نفس‌ و معاد جسمانی‌ از دیدگاه‌ ملاصدرا، مصباح، س‌ 4، ش‌ 14، تابستان‌ 1374 ش.
- پیشوائی، محمد، نظرات‌ مقایسه‌ای‌ بحث‌المعرفة‌ از نظر ابن‌سینا و سهروردی‌ و ملاصدرا، مقالات‌ و بررسیها.
- تویسرکانی، احمد، نگاهی‌ به‌ قدیمترین‌ نسخه‌ کامل‌ کتاب‌ «اسفار»، خردنامه‌ صدرا، ش2، شهریور 1374 ش.
- ثبوت، اکبر، حوزه‌ فرنگی‌ محل‌ و کتاب‌ «شرح‌الهدایة»، کیهان‌ اندیشه، ش‌ 58، بهمن‌ و اسفند 1373، ش.
- ثبوت، اکبر، شرح‌هدایه‌ در،هند، خردنامه‌ صدرا، ش‌ 3، فروردین‌ 1375 ش.
- جمال‌پور، بهرام، ملاصدرا سه‌ اندیشه‌ فلسفی‌ را به‌ هم‌ آمیخت، تلاش، ش‌ 52، آبان‌ 1354 ش.
- جوادی‌ آملی، عبدالله، رحیق‌ مختوم‌ (مقاله)، قبسات، ش‌ 10 و 11 زمستان‌ و بهار 77 و 78.
- جوادی‌ آملی، عبدالله، حکمت‌ متعالیه‌ مجموعه‌ فهم‌ و شهود، خردنامه‌ صدرا، ش‌ 3، فروردین‌ 1375 ش.
- حائری‌ یزدی، مهدی، درآمدی‌ به‌ کتاب‌ «اسفار»، ایران‌ نامه، ش‌ 8 و 9، 1368 ش.
- حائری‌ یزدی، مهدی، زبان‌ برتر در فلسفة‌ ملاصدرا، همشهری، شنبه‌ 17 تیر 1374 ش.
- حجازی، محمدرضا، وجود و علم‌ در فلسفه‌ صدرالمتألهین، معرفت، س‌ 3، ش‌ 10، پائیز 1373ش.
- حجتی‌نیا، غلامحسین، گزارشی‌ از ترجمه‌ ابوالقاسم‌ یزدی‌ از «الشواهدالربوبیه»، کیهان‌ اندیشه، ش‌ 61، مرداد و شهریور 1374 ش.
- حجتی‌نیا، غلامحسین، شارحان‌ و محشیان‌ آثار ملاصدرا، اندیشه‌ حوزه، س‌ 2، ش‌ 5، تابستان‌ 1375 ش.
- حکمت، علی‌ اصغر، از الکندی‌ تا مولی‌ صدرا، مجله‌ دانشکده‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی، س‌ 10، ش‌ 3، فروردین‌ 1342 ش.
- حکیم، هنگامه، بعد چهارم‌ گمانة‌ ملاصدرا پیرامون‌ حرکت‌ جوهری‌ اشیأ، بنیاد، س‌ 1، ش‌ 3، 1356 ش.
- حقدار، علی‌اصغر، فلسفه‌ نوصدرائی‌ (حکمت‌ متعالیه‌ در دوران‌ معاصر)، کیهان‌ هوائی، ش‌ 1105، 11 آبان‌ 1373 ش.
- حقدار، علی‌اصغر، علامه‌ طباطبایی‌ فیلسوف‌ نوصدرائی، کیهان‌ هوائی، ش‌ 1108، 8 آذر 1373 ش.
- حقدار، علی‌اصغر، مبانی‌ حکمت‌ متعالیه‌ از دیدگاه‌ صدرالمتألهین، کلام‌ اسلامی، س3، ش‌ 12، زمستان‌ 1373 ش.
- حقدار، علی‌اصغر، کتابشناسی‌ ملاصدرا، آینة‌ پژوهش، س‌ 6، ش‌ 31، فروردین‌ و اردیبهشت‌ 1374 ش.
- حقدار، علی‌اصغر، گفتاری‌ در صدرا شناسی‌ (1)، اندیشه‌ حوزه، س‌ 1، ش‌ 2، پائیز 1374 ش.
- حقدار، علی‌اصغر، گفتاری‌ در صدراشناسی‌ (2)، اندیشه‌ حوزه، س‌ 1، ش‌ 3، زمستان‌ 1374 ش.
- حقدار، علی‌ اصغر، گفتاری‌ در صدراشناسی‌ (3)، اندیشه‌ حوزة، س‌ 1، ش‌ 4، بهار 1375 ش.
- حقدار، علی‌ اصغر، ملاصدرا و شناخت‌ فراعقلانی، کیهان‌ اندیشه، ش‌ 65، فروردین‌ و اردیبهشت‌ 1375ش.
- حقدار، علی‌ اصغر، استاد شهید مطهری‌ و فلسفة‌ نوصدرائی‌ (1)، روزنامة‌ اطلاعات، ش‌ 20754،11 اردیبهشت‌ 1375 ش.
- حقدار، علی‌ اصغر، استاد شهید مطهری‌ و فلسفة‌ نوصدرائی‌ (2)، روزنامة‌ اطلاعات، ش‌ 20755، 12 اردیبهشت‌ 1375 ش.
- حقدار، علی‌ اصغر، فلسفة‌ نوصدرائی‌ (تبار شناسی‌ فلسفة‌ دورة‌ اسلامی)، اندیشة‌ حوزة‌ ش‌ 11 - 9، پائیز 1375.
- حقدار، علی‌ اصغر، کتابشناسی‌ ملاصدرا، قبسات، ش‌ 10 و 11، زمستان‌ و بهار 78 و 1377.
- حلبی، علی‌ اصغر، بث‌ شکوی‌ یاد درد دل‌ یک‌ حکیم، یغما، س‌ 30، ش‌ 12، 1376 ش.
- حلبی، علی‌ اصغر، درد دل‌ حکیم‌ - سخنان‌ ملاصدرا، تلاش، ش‌ 8.
- خامنه‌ای، محمد، نگاهی‌ به‌ زندگی‌ - شخصیت‌ و مکتب‌ صدرالمتألهین‌ (2)، خردنامه‌ صدرا، ش‌ 1، شهریور 1374 ش.
- خامنه‌ای، محمد، نگاهی‌ به‌ زندگی‌ - شخصیت‌ و مکتب‌ صدرالمتألهین‌ (2)، خردنامه‌ صدرا، ش‌ 2، شهریور1374 ش.
- خامنه‌ای، محمد، نگاهی‌ به‌ زندگی‌ - شخصیت‌ و مکتب‌ صدرالمتالهین‌ (3)، خردنامه‌ صدرا، ش‌ 3، فروردین‌ 1375 ش.
- خامنه‌ای، محمد، عرض‌ عابرلحیاة‌ فیلسوف‌ الشرق‌ صدرالمتالهین‌ و مذهبه‌ الفلسفی‌ (1)، تعریب: محمد غفرانی، خردنامه‌ صدرا، ش3، فروردین‌ 1375 ش.
- خامنه‌ای، محمد، نگاهی‌ به‌ زندگی‌ - شخصیت‌ و مکتب‌ صدرالمتالهین‌ (4)، خردنامه‌ صدرا، ش4، تیر 1375ش.
- خامنه‌ای، محمد، عرض‌ عابرلحیاة‌ فیلسوف‌ الشرق‌ صدرالمتالهین‌ و مذهبه‌ الفلسفی‌ (2)، تعریب: محمد غفرانی، خردنامه‌ صدرا، ش4، تیر 1375 ش.
- خامنه‌ای‌ سید محمد، همایش‌ جهانی‌ نکوداشت‌ صدرالمتؤ‌لهین، قبسات، ش‌ 10 و 11، زمستان‌ و بهار 78 و 1377
- خرمشاهی، بهأالدین، مفاتیح‌ الغیب‌ صدرالمتألهین، معارف، دوره‌ 1، ش‌ 2، مرداد - آبان‌ 1363 ش.
- خسروجردی، احمد، سیری‌ در روان‌شناسی‌ صدرالمتألهین، مقالات‌ و بررسیها، دفتر 19 / 20، 1353 ش.
- خسروجردی، احمد، سئوالی‌ از ملاصدرا یا سخنی‌ با ملاصدرا، هشتمین‌ کنگره‌ تحقیقات‌ ایرانی، ش‌ 3، 1358 ش.
- داناسرشت، اکبر، پاسخ‌ دو انتقاد، راهنمای‌ کتاب، س‌ 6، ش4، و 5، تیر و مرداد 1342 ش.
- داناسرشت، اکبر، درباره‌ حرکت‌ جوهری‌ ملاصدرا، راهنمای‌ کتاب، ش‌ 5.
- دانش‌ پروه، محمدتقی، فهرست‌ نگارشهای‌ صدرای‌شیرازی، انتشارات‌ دانشکده‌ علوم‌ معقول‌ و منقول، 1340 ش‌
- دباشی، حمید، دیدگاهی‌ بر افکار اجتماعی‌ ملاصدرا: نظام‌ اجتماعی‌ در جهانی‌ سرمدی، ایران‌نامه، ش‌ 3، 1364 ش.
- ذکاوتی‌ قراگوزلو، علیرضا، نکته‌گیریهای‌ ملاصدرا بر بوعلی، معارف، دورة‌ 8، ش‌ 1، فروردین‌ - تیر 1370ش.
- ذکاوتی‌ قراگوزلو، علیرضا، انتقاد بر ملاصدرا در عصر ما، کیهان‌ فرهنگی، س‌ 8، ش‌ 7، دی‌ 1370 ش.
- راشد، حسینعلی، روح‌ در نظر فیلسوف‌ شیرازی، مهر، ش6.
- رجائی، محمدخلیل، تعلیقات‌ بر اسفار، مجله‌ دانشکده‌ ادبیات‌ شیراز، ش‌ 7، بهمن‌ 1341 ش.
- رحیمیان، سعید، مقایسه‌ تطبیقی‌ برخی‌ مبانی‌ نظامهای‌ فلسفی‌ سینوی. رشدی‌ و صدرائی‌ (در پرتو بررسی‌ انتقادات‌ ابن‌ رشد به‌ ابن‌ سینا)، خردنامه‌ صدرا، ش‌ 3، فروردین‌ 1375 ش.
- رحیمیان، سعید، مقایسه‌ تطبیقی‌ برخی‌ مبانی‌ نظامهای‌ فلسفی: سینوی، رشدی‌ و صدرایی(2)، خردنامه‌ صدرا، ش‌ 4، تیر 1375 ش.
- رفیعی‌ قزوینی، ابوالحسن، شرح‌ حال‌ صدرالمتألهین‌ شیرازی‌ و سخنی‌ در حرکت‌ جوهریه، انتشارات‌ دانشکده‌ علوم‌ معقول‌ و منقول، 1340 ش.
- زمانیان، محمدتقی، سیری‌ در افکار ملاصدرا، دانشکده، س‌ 1، ش‌ 3، تابستان‌ 1354 ش.
- سجادی، جعفر، قوای‌ نفسانی‌ (ترجمه‌ مفاتیح‌ الغیب)، معارف‌ اسلامی، ش‌ 9، 1348 ش.
- سجادی، جعفر، بحثی‌ در علم‌ یا وجود ذهنی، مجله‌ دانشکده‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی، س‌ 22، ش‌ 92/91، 1354 ش.
- سجادی، جعفر، از احساس‌ تا قوة‌ قدسیه‌ از نظر صدرالدین‌ شیرازی، مهر، ش‌ 11.
- سجادی، جعفر، تأثیر اخوان‌ الصفأ و حمیدالدین‌ کرمانی‌ در صدرالدین‌ شیرازی، مجله‌ دانشکده‌ ادبیات، س‌ 9، ش‌ 4.
- سجادی، جعفر، حرکت‌ جوهری‌ در گذرگاه‌ تاریخ، سیمرغ، س‌ 1، ش‌ 4 و 5، 1369 ش.
- سجادی، جعفر، حرکت‌ از دیدگاه‌ ملاصدرا، سیر عرفان‌ و فلسفه‌ در جهان‌ اسلام(مجموعه‌ مقالات‌ سومین‌ کنگره‌ فرهنگی)، مؤ‌سسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی، 1367 ش.
- شکیبا، عبدالله، شناخت‌ از دیدگاه‌ صدرالمتالهین(1)، خردنامه‌ صدرا، ش‌ 3، فروردین‌ 1357 ش.
- شکیبا، عبدالله، شناخت‌ از دیدگاه‌ صدرالمتالهین(2)، خردنامه‌ صدرا، ش‌ 4، تیر 1375 ش.
- طباطبائی، محمدحسین، صدرالدین‌ محمد ابراهیم‌ شیرازی‌ مجدد فلسفه‌ اسلامی‌ در قرن‌ 11 هجری، دانشکده‌ علوم‌ معقول‌ و منقول، 1380 ق.
- طاهری، صدرالدین، گزارشی‌ از تفاسیر صدرالمتألهین‌ بر قرآن‌ کریم، خردنامه‌ صدرا، ش‌ 1، اردیبهشت‌ 1374ش.
- طبری، احسان، دیالکتیک‌ در اندیشه‌ برخی‌ از متفکران‌ ایرانی(دیالکتیک‌ صدرالدین‌ شیرازی)، دنیا، دوره‌ 2، ش‌ 2، 1339 ش.
- عابدی‌ شاهرودی، علی، حرکت‌ تألیفی‌ جوهر و نظریه‌ نسبیت، کیهان‌ اندیشه، ش‌ 58، بهمن‌ و اسفند 1373ش.
- عابدی‌ شاهرودی، علی، گفتار در حرکت‌ جوهری‌ و خلق‌ جدید، سیر عرفان‌ و فلسفه‌ در جهان‌ اسلام(مجموعه‌ مقالات‌ سومین‌ کنگره‌ فرهنگی)، مؤ‌سسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی، 1367 ش.
- عابدی‌ شاهرودی، علی، بررسی‌ مقدماتی‌ تئوری‌ زمان، کیهان‌ اندیشه، ش‌ 63، آذر و دی‌ 1374 ش.
- عابدی‌ شاهرودی، علی، حرکت‌ و مسافت، کیهان‌ اندیشه، ش‌ 64، بهمن‌ و اسفند 1374 ش.
- عباس‌ رضوی، اطهر، تاثیر حکمت‌ اشراق‌ و فلسفه‌ میرداماد و ملاصدرا در شبه‌ قاره‌ هند و پاکستان، جاویدان‌ خرد، س‌ 4، ش‌ 2، پائیز 1360 ش.
- علیزاده، بیوک، تمایز ماهیت‌ مکتب‌ فلسفی‌ ملاصدرا از دیگر مکتب‌ها، خردنامه‌ صدرا، ش‌ 10، زمستان‌ 1376.
- غرویان، محسن، امکان‌ وجود فقری‌ در فلسفه، کیهان‌ اندیشه، شمارة‌ 50، مهر و آبان‌ 1372 ش.
- غرویان‌ محسن، آیا حرکت‌ جوهری‌ اشتدادی‌ است؟ قبسات‌ شماره‌ 10 و 11ت‌ زمستان‌ و بهار 78 و 1377.
- فلاطوری، جواد، دربارة‌ حرکت‌ جوهری، راهنمای‌ کتاب، ش‌ 5.
- قاضیان، رحمت‌الله، منابع‌ مواد ثلاث‌ از امور عامه‌ اسفار، مقالات‌ و بررسیها.
- کاکائی، قاسم، شیراز مهد حکمت‌ زادگاه‌ ملاصدرا، خردنامه‌ صدرا، ش‌ 2، شهریور 1374 ش.
- کدیور، محسن، اندیشه‌های‌ جدید و ارزش‌ تفکر فلسفی‌ صدرالمتألهین، کیهان‌ اندیشه، ش‌ 50، مهر و آبان‌ 1372 ش.
- کربن، هانری، مقام‌ ملاصدرای‌ شیرازی‌ در فلسفه‌ ایران، ترجمه‌ حسین‌ نصر، مجله‌ دانشکده‌ ادبیات، س‌ 12، ش‌ 1، مهر 1343 ش.
- کرمانی، طوبی، اشاره‌ای‌ به‌ سه‌ مکتب‌ فلسفی‌ اسلامی: مشایی، اشراقی‌ و صدرائی‌ دربارة‌ زمان، خردنامه‌ صدرا، ش‌ 4، تیر 1375 ش.
- کریمی‌ زنجانی‌ اصل، محمد، حکمت‌ صدرائی، سیاست‌ از چشم‌اندازی‌ دیگر، ماهنامة‌ چیستا، آذر و دی‌ 1377.
- گرامی، محمدعلی، جنبش‌ ذاتی‌ طبیعت(1)، کیهان‌ اندیشه، ش‌ 60، خرداد و تیر 1374 ش.
- گرامی، محمدعلی، جنبش‌ ذاتی‌ طبیعت(2)، کیهان‌ اندیشه، ش‌ 61، مرداد و شهریور 1374 ش.
- گرامی، محمدعلی، جنبش‌ ذاتی‌ طبیعت(3)، کیهان‌ اندیشه، ش‌ 63، آذر و دی‌ 1374 ش.
- گرامی، محمدعلی، جنبش‌ ذاتی‌ طبیعت(4)، کیهان‌ اندیشه، ش‌ 65، فروردین‌ و اردیبهشت‌ 1375 ش.
- مبینی، حسن، اص


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 02:08 ق.ظ

Really quite a lot of beneficial advice.
canadian pharmacy viagra canadian pharmacy viagra canadian medications online canada medications information online pharmacy canada canadian prescriptions online northwest pharmacies in canada canadian mail order pharmacies buy viagrow pro rx from canada
can you buy cialis over the counter
دوشنبه 3 تیر 1398 07:21 ق.ظ

You actually said it terrifically.
import cialis cialis 10mg prix pharmaci non 5 mg cialis generici cialis pills boards cialis baratos compran uk cialis e hiv can i take cialis and ecstasy buy name brand cialis on line cialis arginine interactio how much does a cialis cost
http://dumguire.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 03:23 ب.ظ

Nicely put, Thanks!
canadian drugs generic cialis only now cialis for sale in us cialis qualitat tadalafil generic buying cialis in colombia where cheapest cialis cialis prezzo in linea basso buy cialis uk no prescription cialis wir preise cialis 100mg suppliers
cialis in us
یکشنبه 2 تیر 1398 12:49 ق.ظ

Thanks. I enjoy this!
acheter cialis kamagra cialis lilly tadalafi cialis e hiv buying cialis in colombia cialis for sale in europa cialis australia org the best choice cialis woman cialis uk next day buy cialis sample pack we choice cialis pfizer india
http://unouter.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 07:50 ق.ظ

Many thanks, Ample postings!

cialis pills price each order cialis from india cialis e hiv how to purchase cialis on line tadalafil 20mg callus order a sample of cialis cialis with 2 days delivery buying cialis overnight cialis 10 doctissimo
Cialis prices
جمعه 31 خرداد 1398 03:38 ب.ظ

Amazing info. With thanks!
click here take cialis cialis for daily use achat cialis en itali cialis en mexico precio we recommend cialis best buy buy online cialis 5mg cialis tadalafil online recommended site cialis kanada cialis rezeptfrei sterreich interactions for cialis
Cialis generic
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:43 ب.ظ

Thanks, Useful information.
compare prices cialis uk cialis official site cialis 5 mg buy cialis alternative calis cialis kaufen bankberweisung how does cialis work cialis generico lilly click here to buy cialis cialis lilly tadalafi
Cialis canada
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:24 ق.ظ

Nicely put, Regards!
cialis lilly tadalafi we use it 50 mg cialis dose overnight cialis tadalafil cialis kaufen bankberweisung cialis 20 mg effectiveness buy name brand cialis on line tadalafilo tadalafil 5mg cialis 5 mg schweiz estudios de cialis genricos
low dose cialis blood pressure
چهارشنبه 29 خرداد 1398 12:42 ب.ظ

Good postings, With thanks!
cialis authentique suisse cialis price in bangalore buy cialis brand cialis nl cialis alternative cialis 100 mg 30 tablet viagra or cialis viagra cialis levitra buy generic cialis cialis en mexico precio
Cialis generic
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:14 ب.ظ

Wonderful information. Thanks!
cost of cialis cvs online cialis cialis tadalafil callus cialis cost order a sample of cialis cialis generique 5 mg cialis arginine interactio cialis professional from usa sialis
cialis tadalafil online
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:21 ب.ظ

You stated that effectively.
cialis generisches kanada cialis rckenschmerzen cialis 5 mg scheda tecnica cialis generic availability acheter du cialis a geneve deutschland cialis online acquistare cialis internet where cheapest cialis cialis prezzo in linea basso buying cialis on internet
Cialis pills
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:21 ق.ظ

This is nicely put. !
generic cialis 20mg uk cialis kaufen venta de cialis canada cialis patentablauf in deutschland viagra vs cialis cialis daily new zealand cialis tablets cialis name brand cheap comprar cialis 10 espa241a cialis patentablauf in deutschland
buy cialis professional uk
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:01 ب.ظ

Regards! I enjoy it.
when will generic cialis be available cialis 5 mg buy acheter du cialis a geneve cialis 20mg preis cf cialis tadalafil cost of cialis cvs 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 20 mg cut in half click now buy cialis brand cialis lilly tadalafi
http://vamabact.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:23 ق.ظ

You actually suggested this exceptionally well.
cialis for bph cialis 20 mg cut in half prescription doctor cialis cialis cipla best buy side effects of cialis bulk cialis get cheap cialis order generic cialis online non 5 mg cialis generici generic cialis with dapoxetine
cialis 30 day sample
شنبه 25 خرداد 1398 01:37 ب.ظ

You said this effectively!
cialis in sconto cialis para que sirve how to buy cialis online usa enter site 20 mg cialis cost cialis kaufen bankberweisung legalidad de comprar cialis get cheap cialis cialis kamagra levitra cialis professional from usa cialis et insomni
http://nastflimgeo.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 11:21 ب.ظ

Really many of great tips.
cialis daily reviews cipla cialis online overnight cialis tadalafil canadian cialis cialis price thailand india cialis 100mg cost cialis y deporte purchase once a day cialis cialis generico milano how to purchase cialis on line
order cialis online with prescription
جمعه 24 خرداد 1398 09:07 ق.ظ

Terrific stuff. With thanks!
free generic cialis cialis per paypa preis cialis 20mg schweiz cialis manufacturer coupon cialis dosage amounts generic cialis pill online buy cheap cialis in uk tadalafil 5mg generic cialis 20mg tablets generic for cialis
side effects for cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:24 ق.ظ

Excellent postings. Cheers!
cialis online deutschland price cialis best generic cialis pill online click here take cialis costo in farmacia cialis order cialis from india cialis 100mg suppliers can i take cialis and ecstasy brand cialis nl cialis generico in farmacia
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:26 ق.ظ

Good write ups, Kudos!
generic cialis soft gels comprar cialis 10 espa241a cialis online sublingual cialis online buy brand cialis cheap cialis prices walgreens price for cialis warnings for cialis cialis kamagra levitra cialis alternative
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:33 ق.ظ

Well voiced genuinely. !
generic cialis pill online generic cialis soft gels tadalafil 5mg cialis reviews cialis super acti cialis 5 mg buy cialis sicuro in linea cialis pills price each prix de cialis cialis side effects
http://cialisvie.com/
جمعه 17 خرداد 1398 09:08 ب.ظ

Thanks. I value this.
cialis generico in farmacia generic cialis at walmart cialis pas cher paris we recommend cialis info cialis prezzo in linea basso we like it cialis soft gel achat cialis en suisse cialis for sale south africa cialis daily new zealand cialis tadalafil online
http://canadiantousapharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 05:46 ب.ظ

Info clearly applied!!
canadian drugs canadian pharcharmy online24 drugs for sale online drugs for sale usa canada medication pharmacy canadian pharmaceuticals stocks best canadian pharmacy online pharmacies tech school online pharmacies tech school canadian pharmaceuticals
Online cialis
جمعه 16 آذر 1397 02:48 ق.ظ

Cheers. I enjoy this!
5 mg cialis pharmacie en ligne buy cialis uk no prescription buying cialis in colombia cialis 20mg preis cf buying cialis overnight cialis pills price each deutschland cialis online cialis generico postepay cialis kaufen wo acquistare cialis internet
pisina Spa πισινες
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:03 ب.ظ
Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other blogs?
I have a blog based upon on the same subjects you discuss and
would really like to have you share some stories/information. I know my
visitors would value your work. If you're even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:22 ق.ظ

You have made your point!
cialis 20 mg cost buy cialis online cheapest cialis daily cialis 5 effetti collaterali recommended site cialis kanada cialis tadalafil sialis comprar cialis 10 espa241a what is cialis cialis online nederland
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:57 ب.ظ

Kudos. A good amount of facts.

cialis farmacias guadalajara cialis 30 day sample cialis canada on line canadian cialis cialis generic availability cialis generico postepay cialis lilly tadalafi cialis kaufen cialis rezeptfrei sterreich where cheapest cialis
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:30 ق.ظ

With thanks. Good information.
cialis daily dose generic compare prices cialis uk trusted tabled cialis softabs non 5 mg cialis generici side effects of cialis cialis for sale in europa generic cialis at the pharmacy prescription doctor cialis tadalafil cialis generico en mexico
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 02:31 ب.ظ

Wow all kinds of fantastic knowledge.
side effects for cialis cialis pas cher paris sublingual cialis online price cialis wal mart pharmacy cialis usa cost cialis authentique suisse cialis dosage cialis cost are there generic cialis cialis 50 mg soft tab
buy cialis online us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 03:04 ق.ظ

You've made your position extremely clearly.!
cialis 5 mg scheda tecnica cialis en mexico precio side effects for cialis cialis dosage recommendations costo in farmacia cialis cialis generico online generic cialis at walmart cialis from canada click now buy cialis brand only best offers 100mg cialis
buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:01 ب.ظ

With thanks! An abundance of write ups.

cialis y deporte try it no rx cialis il cialis quanto costa generic cialis soft gels cialis free trial brand cialis generic viagra vs cialis vs levitra cialis daily new zealand cialis generique 5 mg enter site very cheap cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
آخرین پست ها

استاد سید جلال الدین موسوی آشتیانی ..........شنبه 25 تیر 1390

اعلام فراخوان مقاله همايش «حکمت و فلسفه اسلامی از فارابی تا سهروردی»..........دوشنبه 22 فروردین 1390

اعلام فراخوان مقاله همايش «مكتب اصفهان و حكمت شيعي»..........دوشنبه 22 فروردین 1390

حاج شيخ محمد واصف گيلاني..........چهارشنبه 3 فروردین 1390

حاج شيخ هاشم تقديري سبزواري..........چهارشنبه 3 فروردین 1390

سيد مرتضي مرتضوي لنگرودي..........چهارشنبه 3 فروردین 1390

حاج شيخ ابوالقاسم دانش آشتياني..........چهارشنبه 3 فروردین 1390

حاج شيخ مهدى حائرى تهرانى‏..........چهارشنبه 3 فروردین 1390

حاج شيخ عبدالنبى اراكى‏..........چهارشنبه 3 فروردین 1390

سلطان الواعظين شيرازى‏..........چهارشنبه 3 فروردین 1390

حاج ميرزا مهدى آشتيانى‏..........چهارشنبه 3 فروردین 1390

شيخ محمد حقى‏..........چهارشنبه 3 فروردین 1390

حاج ميرزا محمد ارباب قمى (ره)..........چهارشنبه 3 فروردین 1390

حكيم ميرزا حسن لاهيجى..........چهارشنبه 3 فروردین 1390

سيّد محمّد حسن الهى طباطبايى..........چهارشنبه 3 فروردین 1390

همه پستها